Longitud: E16°26´9 | Latitud: N56°58´0

 

Briggen John, byggd i Timmernabben 1866

 

Timmernabben - lite historik

Timmernabben - det lilla kustsamhället mittemellan Kalmar och Oskarshamn - utvecklades under 1800-talets senare hälft till en betydande skeppsbyggnadsort och blev samtidigt hemmahamn för ett imponerande antal segelskutor.

Den snabba utvecklingen, som förstärktes av en betydande trävaruexport samt genom tillkomsten av en fajansfabrik, satte sin prägel på de människor som bodde och arbetade där. Som mest fanns 17 segelfartyg registrerade i Timmernabben under perioden 1899 - 1910.
Det finns mycket kvar som minner om Timmernabbens förflutna som exporthamn och rederiort, men idag har småbåtshamnen och en ansenlig flotta fritidsbåtar lika naturligt tagit över.

Gabriel-Keramik, med den sevärda gamla väderkvarnen, och Råsnäs karamellfabrik är idag de verksamheter som har mest betydelse för besökande. Timmernabben har idag en ansenlig andel sommarbende, den åretrunt bofasta befolkningen uppgår till ca 1400.