Longitud: E16°26´9 | Latitud: N56°58´0

 

 

Klubben


Timmernabbens Båtsällskap är en intresseförening för sjöintresserade! 

Vissa av medlemmarna har stora, motor och segelbåtar, andra har mindre för att komma ut och fiska eller åka till en holme i den fina skärgården som finns utanför Timmernabben. Har man ingen båt alls kan man vara med i klubben bara för att man är intresserad av att livet på och omkring sjön ska fortleva.
Klubben bildades 1973 då ett tilltagande intresse för fritidsbåtar, både motor och segelbåtar, förelåg. Båtbeståndet ökade snabbt och likaså medlemsantalet. Klubben har nu över 400 medlemmar.

Klubbaktiviteterna 

Kvällskappseglingar på torsdagarna genomförs under maj, juni och augusti månad. Därutöver brukar klubben genomföra 2 st öppna kappseglingar, Våryran och Höstrusket som är distanskappseglingar.

Motorbåtarna, segelbåtar är naturligtvis också välkomna, gör utflykter och eskaderarrangemang med stor tillslutning och inte att förglömma har vi trevliga familjefester på vår klubbholme Matge. Medlemmar är också välkomna till "Hamnstopet", vår egen PUB i klubbhuset, då pubaftnar arrangeras. För aktuell information se under flikarna "Info" och "Aktiviteter"

Sjöhistoriska museet - Lotsbåten och Svea har hittat hem! 

Nu finns Timmernabbens sista lotsbåt under tak vid Korsvirkeshuset. Under nästan ett års tid har våra gamla eldsjälar renoverat lotsbåten och uppfört ett skärmtak som skydd för båten. Den byggdes 1912 och användes som lotsbåt fram till dess att lotsverksamheten upphörde 1936. Båten har överlåtits av Sjöfartsmuseet i Kalmar där den har förvarats men förfallit en del varför renovering var nödvändig.
Samlingen av övriga föremål i sjöhistoriska rummet, med bl.a. fartygsmodeller utökas ständigt. Museet är väl värt ett besök!

Under sommarhalvåret är rummet öppet för besök onsdag kväll samt söndag eftermiddag, övriga tider enligt överenskommelse. Museet sköts av Ålems hembygdsförening i samarbete med båtklubben.

Ytterligare ett trevligt tillskott är däckshuset från briggen Svea som nu står uppställt nere vid hamnen. Svea byggdes 1866 i Triest Österrike och hade Timmernabben som hemmahamn under åren1887 - 1913.

Den hemliga farleden

Mellan Timmernabben och Mönsterås lägger några klubbmedlemmar en farled inför varje säsong.
TBS har försäljning av sjökort för denna farled mellan Timmernabben och Oknö. Dessa kan köpas på  Nabbens Rökeri och Pizzerian i Timmernabben,  Baltic skeppsfournering/Watski i Kalmar samt TBS Båtsällskap.

Vi har en egen hamn som är skyddad för de flesta vindar och väder. Vår klubbholme är en pärla där man är välkommen även om man inte är klubbmedlem. Vi förutsätter att alla som besöker vår holme är varsamma med natur och inventarier. I vår fina klubbstuga i Korsvirkeshuset har vi sjöfartsmuseum samt medlemspub.