Longitud: E16°26´9 | Latitud: N56°58´0

 


Uthyrning av Timmernabbens Båtsällskaps lokaler i       Korsvirkeshuset samt "Däckshuset Svea" 

 

Välkommen till att hyra våra fina lokaler i
Korsvirkeshuset eller Däckshuset Svea 

Avgifter:          
Hyra för Korsvirkeshuset 900: -/dygn eller 400:-/kväll för medlemmar, icke medlem 1100:-/dygn eller 450:-/kväll . Toaletter får alltid disponeras. Pentry/kökutrusting efter särskild överenskommelse.
Däckhuset Svea 200: -/tillfället.

Regler: 
Hyresgästen skall vara minst 25 år och finnas på plats. 

Hyresgästen skall hålla uthyrare och/eller fastighetsägaren skadeslös för de fall skada på fastigheten eller dess inventarier uppstår i samband med hyresgästens eller dennes gästers nyttjade av lokalen.  

Uthyraren avsäger sig uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga och särskilda sak – och personskador som följd av användningen av lokalen . 

Observera! Max 50 personer för vistas i Sjöfartsrummet och max 25 personer i Klubbrummet, på övervåningen.

Hyresgästen ansvara för ordning i och kring lokalen och ser till att lokalen är färdigstädad senast 12:00 dagen efter uthyrning samt att sopor är bortforslade. Inga sopor får placeras utomhus. Utemiljön skall vara städad när hyresgästen går hem på kvällen/natten.

Nyckel lämnas ut av TBS/Stugfogde vid uthyrning. Borttappad nyckel debiteras med 1000: -

Hyresavgiften inbetalas till bankgiro 5651-2999/ Swish 1230469809 före uthyrningen.   

Bokning:
Bokning görs till Anton Landström 0729992233 eller antonlandstrom1@gmail.com eller sailtotbs@gmail.com

Kontrakt:
Uthyrning av Timmernabbens Båtsällskaps lokaler i Korsvirkeshuset sam "Däckhuset Svea" 

Korsvirkeshuset 

 

Däckhuset Svea